• Koppeling met Exact

    Boxwise werkt sinds de start vrijwel continu erg solide. Voor een groot deel is dat te danken aan de naadloze aansluiting van boxwise op Exact. ‘Tijdens implementatie zagen wij al hoe gemakkelijk de magazijnlocaties ingelezen werden in boxwise. Die koppeling tussen Exact en Boxwise zorgt er echt voor dat het geheel technisch zo goed is’, aldus Martijn Bernds, applicatiebeheerder. 
  • Voorraad inzicht én tijdwinst

    Die fijne samenwerking begon zo’n 4 jaar geleden. Inzicht in de voorraden werd bij Van Uhm steeds belangrijker, met name om het serviceniveau naar een hoger level te tillen. Misgrijpen gaat ten koste van je dienstverlening. Dat boxwise tevens voor veel efficiëntie zorgt merken zij vooral bij de eindejaarstelling. Vooral die directe doorboeking van de tellingen in Exact scheelt veel aan arbeidsintensieve verwerking achteraf.. Een enorme tijdwinst!

  • Logistieke proces verbeterd

    Het standaard boxwise, dus zonder maatwerk, volstaat volledig in het verkrijgen van beter voorraad inzicht. Met name bij de goederenontvangst is een juiste en directe vastlegging van de mutaties een enorme verbetering geweest. Uitgaande orders van grote, kostbare machines worden nog wel van papier gepickt om gevoelsmatig controle te behouden. Martijn: ‘Toch heeft boxwise uiteindelijk het gehele logistieke proces makkelijker gemaakt, en dat is meer dan we gehoopt hadden.’

Zien hoe moeiteloos wij met Exact integreren?